Do zagospodarowania w SUM: monitor FS ScenicView B17-5

Nazwa urządzenia:
Monitor FS ScenicView B17-5

Jednostka będąca w posiadaniu urządzenia:
Katedra i Zakład Toksykologii i Bioanalizy
Sosnowiec, ul. Ostrogórska 30
tel. 32 3641631, 697596745

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Bożena Ahnert