Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu

ZADANIE
Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 do aktualnie obowiązujących przepisów”

OPIS
Prace budowlane polegają na przebudowie istniejących pomieszczeń budynku Wydziału Zdrowia Publicznego z dostosowaniem do obowiązujących przepisów.
Prace termomodernizacyjne częściowo obejmują zakres związany bezpośrednio z przebudową pomieszczeń budynku

Budynek pełni funkcję edukacyjną. W piwnicy budynku znajdują się pomieszczenia o charakterze techniczno- gospodarczym z istniejącą kotłownią gazową, na parterze oraz piętrach I, II, III pomieszczenia o charakterze socjalno- biurowym oraz sale wykładowe, sale laboratoryjne, seminaryjne i aula, IV piętro (poddasze) posiada część użytkową i nieużytkową- strych, w części użytkowej znajdują się pomieszczenia o charakterze biurowym dla wykładowców i asystentów.

W budynku swoje pracownie posiadają:

 • Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych,
 • Zakład Medycyny Ratunkowej,
 • Zakład Profilaktyki Chorób Nowotworowych,
 • Dział Administracyjno- Gospodarczy,
 • Dziekanat,
 • Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki,
 • Zakład Zdrowia Publicznego,’
 • Zakład Polityki Zdrowotnej,
 • Zakład Ekonomik Zarządzania w Ochronie Zdrowia,
 • Zakład Epidemiologii,
 • Zakład Zdrowia Środowiskowego,
 • Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych,

pozostałe aule i sale seminaryjne.


 

Zakończenie Etapu I