ilustacja wektorowa - widok globu ziemskiego

Warto wiedzieć … [19.02.2019]

 1. http://gliwice.wyborcza.pl/gliwice/7,95519,24469627,spor-gliwic-z-nfz-trwa-fundusz-nie-policzyl-tysiecy-chorych.html
 2. http://www.rynekzdrowia.pl/Aparatura-i-wyposazenie/Krakow-szpital-dzieciecy-zyskal-nowoczesny-aparat-RTG-terminy-na-badania-sa-krotkie,192167,5.html
 3. http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Ginekologia-i-poloznictwo/Operacja-rozszczepu-kregoslupa-w-Wielkiej-Brytanii-niezwykla-w-Polsce-znana-14-lat,192166,209.html
 4. http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/NFZ-bogatszy-o-900-mln-zl-ale-pacjenci-tego-nie-odczuja,192161,1.html
 5. http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Grozenie-ze-szpitale-powiatowe-zostana-zamkniete-to-strachy-na-Lachy,192151,1,2.html
 6. http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Nowe-przepisy-unijne-szansa-dla-polskich-farmaceutykow,192168,6.html
 7. http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Elektroniczna-Dokumentacja-Medyczna/Ministerstwo-Zdrowia-e-skierowania-pozwola-na-lepsze-wykorzystanie-zasobow-i-monitorowanie-kolejek,192172,1021,2.html
 8. http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Co-zawiera-projekt-nowelizacji-ustawy-ws-cen-pradu,192173,1.html
 9. http://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Gowin-ministerstwo-nie-bedzie-niczego-narzucac-w-sprawach-statutow-uczelni,192175,9,1.html
 10. https://www.termedia.pl/mz/Prof-Czauderna-System-odszkodowawczy-za-zdarzenie-niepozadane-dziala-wadliwie,33128.html
 11. https://www.termedia.pl/mz/Dodatkowy-miliard-zlotych-nie-dla-pacjentow,33129.html
 12. https://www.termedia.pl/mz/Konferencja-RODO-w-zdrowiu-druga-edycja-,32965.html
 13. https://www.termedia.pl/mz/Grzegorz-Gielerak-o-normach-pielegniarskich-w-Wojskowym-Instytucie-Medycznym,33124.html
 14. https://www.termedia.pl/mz/Polskie-lekarstwa,33133.html
logo Ustawa 2.0

Opracowanie projektu nowego Statutu Uniwersytetu

W związku z opracowaniem projektu nowego Statutu Uniwersytetu, zamieszczamy pismo prof. Przemysława Jałowieckiego Rektora SUM w Katowicach oraz prof. Zbigniewa Gąsiora Przewodniczącego Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego statutu, skierowane do Członków Wspólnoty.

Pismo, wraz z projektem Statutu, zostało przekazane do konsultacji Wspólnoty Uczelni przez Centrum Informatyki i Informatyzacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mailowe w domenie sum.edu.pl.
Zachęcamy Państwa do udziału w procesie konsultacji tak ważnego dla Uniwersytetu dokumentu, jakim jest Statut.

Pismo z dnia 13.02.2019 r.

kobieta przeglądająca internet

Informacja dla członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

zanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że środki pieniężne przekazane członkom PKZP w marcu 2018r. z tytułu tzw. ,,zapomogi świątecznej” stanowią przychód podlegający opodatkowaniu i jako taki winien być ujęty w rocznym rozliczeniu PIT w 2019r.

Przychód ten zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z dn.20 lipca2018 r. poz. 1509/ nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego określonego w art.21 ust.1 pkt.26, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymywane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, czyli definiowane jako zdarzenie nieprzewidywalne.

Zarząd PKZP

[Przesłano przez: Aneta Wójcik]

logo systemu POLON

Przewodnik po reformie szkolnictwa wyższego

 1. Na stronie Aktualności Konstytucji dla Nauki ukazał się Przewodnik po reformie

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/02/przewodnik-po-systemie-szkolnictwa-wyszego-i-nauki-cz-1-20190218.pdf

W Przewodniku znalazły się zagadnienia podzielone na osiem obszarów tematycznych:

 1. Ustrój uczelni i sprawy organizacyjne (w tym federacje)
 2. Sprawy pracownicze (w tym sprawy dyscyplinarne)
 3. Procedury awansu naukowego
 4. Szkoły doktorskie i sprawy doktorantów
 5. Sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie
 6. Prowadzenie studiów i innych form kształcenia
 7. Finansowanie uczelni
 8. Nadzór nad uczelniami (w tym administracyjne kary pieniężne)

Czytaj dalej

widok linii produkcyjnej leków

Otwarcie naboru wniosków w konkursie AAL 2019

Informujemy, że 4 lutego 2019 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją.

Temat konkursu brzmi: Sustainable Smart Solutions for Ageing well

Nabór wniosków będzie trwał do 24 maja 2019 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:

https://ems.aal-europe.eu/ems/app/main?execution=e1s1

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2019-call-programu-aal-54463/