Rekutacja na szkolenia językowe dla pracowników SUM

Informujemy, że w związku z projektem pn. Wielowymiarowe wsparcie SUM w zakresie zapewnienia wysokiej jakości obsługi studentów i kadry zagranicznej (Welcome to SUM) w ramach programu Welcome to Poland od 6 maja 2019 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach rozpocznie realizację szkoleń językowych dla kadry administracyjnej i dydaktycznej SUM.

W ramach ww. szkoleń zostaną przeprowadzone 3 kursy języka angielskiego tj.:
1. Kurs języka angielskiego ogólnego na poziomach od A1 do B2 w 5 lokalizacjach: Sosnowiec, Bytom, Zabrze, Katowice- Rektorat, Katowice- Ligota,
2. Kurs języka angielskiego specjalistycznego na poziomie B1 dla pracowników administracyjnych Biblioteki SUM, który odbędzie się w Budynku Biblioteki Głównej SUM w Katowicach przy ul. Warszawskiej 14,
3. Kurs języka angielskiego specjalistycznego o profilu administracyjnym na poziomie B2 dla pracowników administracyjnych SUM, który odbędzie się w budynku SUM zlokalizowanym w Katowicach-Ligocie.

Wszystkie kursy językowe będą prowadzone w okresie maj- grudzień 2019 r. Każdy kurs obejmuje 30 spotkań, raz w tygodniu (poniedziałek – czwartek), poza godzinami pracy (zajęcia będą rozpoczynać się ok. godziny 15:45- 16:00 i będą trwać 90 min.), z uwzględnieniem przerw świątecznych i dni wolnych od pracy. Nie przewiduje się przerwy wakacyjnej (każdy z Uczestników projektu będzie miał prawo do 6 nieobecności podczas całego kursu).
Wstępny harmonogram zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu, w zakładce aktualności  po uzgodnieniu z Wykonawcą, z zastrzeżeniem prawa dokonania zmian. Szczegółowy harmonogram oraz miejsca poszczególnych szkoleń zostaną podane po zakończonej rekrutacji, najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Pracownikami SUM mogącymi ubiegać się o udział w szkoleniach językowych są osoby, które:
– wykonują na swoim stanowisku pracy czynności o charakterze administracyjnym lub dydaktycznym,
– są zatrudnione w SUM w oparciu o umowę o pracę,
– mają w swojej pracy bezpośredni kontakt z cudzoziemcami (studentami lub kadrą z zagranicy) lub zadania na ich stanowisku pracy wymagają takiego kontaktu lub którzy w swojej pracy mają bezpośredni kontakt z dokumentami anglojęzycznymi.

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie zostały określone Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM. Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej SUM, w zakładce Pracownik, pod nazwą Welcome to SUM.

Rekrutacja do udziału w ww. szkoleniach odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2019 r. (tj. od godziny 0:00 16 kwietnia br. do godziny 23:59 17 kwietnia br.) poprzez formularz rekrutacyjny online, który będzie zamieszczony na stronie internetowej.

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny w ww. terminie i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie). Formularz rekrutacyjny będzie aktywny w ww. terminie i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie). W przypadku kursu języka angielskiego ogólnego dla poziomów A2 – B2, kandydat jest zobowiązany do rozwiązania testu językowego na platformie e-learningowej SUM, do czego niezbędny jest adres e-mail pracownika i hasło.

W przypadku niewystarczającej liczby Kandydatów na ww. kursy termin rekrutacji może ulec wydłużeniu lub zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający, o czym SUM poinformuje za pośrednictwem strony internetowej projektu.

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]