POLON ewaluacja 2021

Przesyłam informację o ukazaniu się podręczników dla ewaluowanych w 2021 roku podmiotów oraz dla ekspertów oceniających opisy wpływu społecznego.
Zgodnie z zasadami nowej ewaluacji, uczelnie będą oceniane w 2021 roku według trzech kryteriów: publikacyjnego, finansowego i wpływu społecznego.

Podręczniki wraz z obszernym wyjaśnieniem nowych zasad i propozycją formularza opisu wpływu ukazały się na stronie Emanuela Kulczyckiego  – Warsztat Badacza
http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/pilotaz-procedur-oceny-wplywu-spolecznego-na-potrzeby-ewaluacji-w-2021-r/
Podręczniki zostały przygotowane dla potrzeb pilotażowej ewaluacji, która zostanie przeprowadzona w UMK w Toruniu, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i Akademii Sztuki w Szczecinie.

Nasza Uczelnia może przedstawić 5 opisów wpływu i za każdy może uzyskać 0/20/40/70/100 punktów. Liczba punktów może być zwiększona o 20 w przypadku opisu wpływu dotyczącego interdyscyplinarnych badań naukowych o przełomowym znaczeniu dla nauki.
Każdy opis musi być sporządzony w języku polskim i angielskim.

Proponowany Formularz opisu wpływu społecznego zawiera pola:
1. adres systemu informatycznego z dowodami wkładu działalności naukowej oraz dowodami wpływu społecznego
2. ewaluowany podmiot
3. dyscyplina naukowa
4. tytuł opisu wpływu społecznego
5. wkład działalności naukowej
6. dowody wkładu działalności naukowej
7. charakterystyka wpływu społecznego
8. dowody wpływu społecznego
9. uzasadnienie interdyscyplinarności działalności naukowej o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki

W charakterystyce wpływu społecznego należy podać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy prowadzoną działalnością naukową a deklarowanym wpływem.
Wpływ oceniany jest jednocześnie w dwóch wymiarach – zasięgu i znaczenia.
Konieczne jest określenie zasięgu w odniesieniu do konkretnych użytkowników końcowych. Ważne jest precyzyjne określenie, kto uzyskał korzyści z wpływu lub które grupy, czy organizacje coś zmieniły w wyniku przeprowadzonych przez Uczelnię badań.
Opisy wpływu muszą być poparte dowodami wpływu społecznego.

Dowodami wpływu społecznego mogą być artykuły naukowe, prasowe, raporty, materiały audio-wideo, przy czym muszą potwierdzać nie tylko związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działalnością naukową i deklarowanym wpływem, ale także zasięg i znaczenie wpływu. Odpowiednio wysokie z punktu widzenia dyscypliny naukowej wskaźniki bibliometryczne publikacji (np. znaczące cytowania) mogą świadczyć o przełomowym znaczeniu publikacji dla nauki.
Dowody, które powstały samoistnie, tj. nie z inicjatywy Uczelni, będą bardziej cenione przez ewaluatorów.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]