Do zagospodarowania w SUM: pompa próżniowa

Nazwa urządzenia:
pompa próżniowa BESEL S.A.
model: SKh 80-4B2/5662
moc: 075 kW
numer inwentarzowy: FCO-801-0014/07
numer fabryczny: 116384

 

Jednostka będąca w posiadaniu urządzenia:
Katedra i Zakład Farmakognozji i Fitochemi
Wydział Nauk Farmaceutycznych
ul. Jagiellońskiej 4, Sosnowiec

Osoba wyznaczona do kontaktu:
mgr inż. Anna Bońka (mail: )