NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PN. „KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W UCZELNI” DLA PRACOWNIKÓW SUM

 

PRACOWNICY!

 

OGŁASZAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PN. „KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W UCZELNI” DLA PRACOWNIKÓW SUM

 

Informujemy, że nabór uzupełniający do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniach: od 24 stycznia 2020 r. od godziny 9:00 do 30 stycznia 2020 r. do godziny 14:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny.

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, którzy są zatrudnieni w SUM w oparciu o umowę o pracę oraz wykonują pracę mającą bezpośredni kontakt z cudzoziemcami (studentami lub kadrą z zagranicy).

UWAGAw szkoleniu nie mogą wziąć udziału pracownicy, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w innych szkoleniach orgaznizowanych w ramach projektu „Welcome to SUM” (tj. kurs języka angielskiego, szkolenie pn. „Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu”, szkolenie pn. „Obsługa studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów”, szkolenie pn. „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym”).

Szkolenie „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 w godzinach 7:30- 15:30 w Sali Senatu SUM w budynku Rektoratu w Katowicach, przy ulicy Poniatowskiego 15. W szkoleniu weźmie udział 25 pracowników dydaktycznych i administracyjnych SUM. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. Dla wszystkich uczestników szkolenia jest zapewniony catering w formie przerwy kawowej.

O kwalifikacji- oprócz spełnienia kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM)- decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmować zagadnienia związane m.in. ze:
– cudzoziemcami na uczelniach w Polsce,
– różnicami kulturowymi,
– stereotypami i ich wpływem na komunikację,
– pojęciem szoku kulturowego,
– budowaniem dobrych relacji z przedstawicielami innej kultury,
– komunikacją werbalną i niewerbalną w aspekcie międzykulturowym,
– pojęciem internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym.

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny w okresie trwania naboru (wskazanym powyżej) i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie).

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM. Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu.

 

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]