Zgodnie z komunikatem MNiSW w sprawie przekazania danych za rok 2019 do systemu POL-on, dane do rejestrów z zakresu modułów Studenci, Pracownicy i Doktoranci należy wprowadzić do 31 marca 2020 r. według stanu za rok 2019

Pierwsze funkcjonalności związane z raportami na potrzeby statystyki publicznej GUS oraz szablony plików do wgrywania danych zewnętrznych, których nie wylicza system POL-on, planowane są do udostępnienia w drugiej połowie przyszłego miesiąca.
Produkcyjna wersja oprogramowania systemu POL-on dostosowująca kluczowe moduły Pracownicy oraz Studenci do zapisów nowej ustawy została wprowadzona 10 stycznia.
Obecnie prowadzone są prace nad modułami Szkoły doktorskie oraz Osoby ubiegające się o stopień doktora.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać przez system zgłoszeń.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]