logo systemu POLON

Szkolenia nt. POL-on 2.0 – aktualny stan systemu i planowane wdrożenia. Moduły Pracownicy i Studenci

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/szkolenia/o/10 OPI PIB…
logo systemu POLON

Migracja danych z PBN MS do PBN 2.0

W związku ze zbliżającym się terminem udostępnienia systemu…
logo systemu POLON

Publikacje na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej 2021

Fundamentalną zmianą w najbliższej ewaluacji jest wprowadzenie…
logo systemu POLON

Protokoły z posiedzeń Komisji Ewaluacji Nauki

Na stronie http://www.bip.nauka.gov.pl/komisja-ewaluacji-nauki/protokoly-z-posiedzen-komisji-ewaluacji-nauki.html …

Ewaluacja dyscyplin naukowych w 2021 r.

Szanowni Państwo, w związku z nowymi wymogami, według których…