Nowe wpisy w Pomocy systemu

2. Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym (26.02.20) https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/oswiadczenia-o-zgodnosci-danych-ze-stanem-faktycznym/
Uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia danych do Systemu POL-on za rok 2019 w terminie do dnia 31 marca 2020 r.
Wzory oświadczeń będą możliwe do pobrania i wgrania na początku marca bezpośrednio do systemu POL-on, tak samo jak w latach ubiegłych.
Oświadczenia o zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym powinny w tym roku dotyczyć tylko zakresu danych przekazanych do Systemu POL-on tj., studentów, doktorantów i pracowników.
Wzory oświadczeń:
a) szablon OZD (Oświadczenie zgodności danych) dotyczący studentów
b) szablon OZD (Oświadczenie zgodności danych) dotyczący pracowników
c) szablon OZD (Oświadczenie zgodności danych) dotyczący doktorantów
3. Sprawozdawczość GUS 2019 (27.02.20) – film oraz opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 i S-12 generowanych w systemie POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-2019/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]