logo systemu POLON

Wprowadzenie polityki otwartego dostępu do publikacji powstałych w projektach badawczych

https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-02-27-plany-ncn-otwarty-dostep
Na lutowym posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Nauki, na wniosek Dyrektora NCN, członkowie Rady wyrazili swoje poparcie dla wprowadzenia polityki otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych w całości lub części ze źródeł NCN. Obowiązek zapewnienia otwartego dostępu do efektów realizacji zadań badawczych dotyczyć będzie projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych 15 czerwca br.
Otwarty dostęp do publikowanych wyników badań to, obok wymogu otwartego dostępu do danych badawczych, spójna polityka Narodowego Centrum Nauki w ramach tzw. Otwartej Nauki (Open Science) zmierzająca do transparentnego przedstawiania rezultatów pracy naukowej uczonych finansowanych ze środków publicznych.
We wrześniu 2018 r. Dyrektor Centrum wraz z 10 liderami europejskich agencji finansujących badania naukowe utworzyli koalicję, tzw. cOAllition S, której priorytetowym założeniem było dążenie do pełnego i natychmiastowego (bez embarga czasowego) dostępu do publikacji zawierających wyniki badań będących efektem realizacji projektów badawczych finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Priorytety działań cOAlition S opisano w dokumencie zwanym Plan S. Więcej informacji na temat założeń Planu S można znaleźć na stronie cOAlition S  https://www.coalition-s.org/   oraz w pliku Ścieżki publikacyjne zgodne z Planem S. https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/plan-s-sciezki-publikacyjne.pdf

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe zarządzenie JM Rektora dotyczące ewaluacji działalności naukowej w 2021 r.

http://www3.sum.edu.pl/files/24691/zarz_025_20.pdf
Zarządzenie nr 25/2020 z dnia 2020-02-20 zmieniające Zarządzenie Nr 207/2018 z dnia 30.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzących działalność naukową i osób biorących udział w jej prowadzeniu.
Osoby deklarujące jedną dyscyplinę wypełniają załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2020, a osoby deklarujące dwie dyscypliny wypełniają załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 207/2018.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]