Migracja danych z Modułu Sprawozdawczego PBN do PBN 2.0

Od 5 marca można rozpocząć pracę z migracją danych za pomocą narzędzia Hub migracyjny. Przewidywany czas na wykonywanie prac z narzędziem to ok. 5 tygodni.
Użytkownikami uprawnionymi do wykonywania operacji w procesie migracji są Importerzy Publikacji dla całej Uczelni – upoważnieni bibliotekarze z Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki SUM.
Na stronach pomocy zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące migracji (założenia migracji, opis konwersji typów publikacji, funkcjonalności Huba Migracyjnego)
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/migracja-danych/
Możliwa jest rezygnacja z wykorzystania narzędzia. Aby zgłosić rezygnację z procesu migracji danych Importer Publikacji z rolą do całego podmiotu musi przesłać zgłoszenie poprzez system Helpdesk. Rezygnacja z migracji danych będzie skutkowała tym, że do PBN 2.0 nie zostaną przeniesione żadne publikacje dotychczas gromadzone w PBN Moduł Sprawozdawczy. Wszystkie dane będą wymagały ponownego ich wprowadzenia od początku do systemu PBN 2.0.
Nie jest jeszcze znany termin udostępnienia API do masowego importu danych, co oznacza, że masowe wprowadzenie danych będzie w najbliższym czasie niemożliwe.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]