logo sum

Pracownik SUM na „zdalnej pracy”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 7 Zarządzenia nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. Rektora SUM w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS CoV-2 wśród członków wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, „w celu przeciwdziałania koronawirusa SARS CoV-2 pracownikowi może zostać zlecone wykonywanie przez oznaczony czas pracy określonej w umowie  o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania, zwaną dalej „pracą zdalną”

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przekazanie w tym zakresie informacji, ze wskazaniem pracowników oraz zleconych im do wykonania zadań w trybie tzw. „pracy zdalnej”. Powyższe informacje proszę przekazać na adres .

Jednocześnie informuję, że zlecenie wykonania „pracy zdalnej” może nastąpić do 29.03.2020 r.

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska – Kozak

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 19/2020 UKW

Komunikat Nr 19/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2020 r.

Dotyczy:  wydawania kodów do głosowania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że celem umożliwienia odbioru kodów przez Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, zważywszy na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną, podjęta została przez Uczelnianą Komisję Wyborczą uchwała, zgodnie z którą przedłużony został termin odbioru kodów do głosowania

na Rektora do dnia 18.03.2020 r. do godz. 15:00.

Kody można będzie odebrać w ww. terminie w budynku Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach, przy ul. Poniatowskiego 15 w godzinach od 7:30 do 15:00.

 

W dniu 16.03.2020 r. kody do głosowania na Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Rektora odebrać można od godz. 9:00 do godz. 14:00:

 1. Rektorat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice; parter pokój 114
 2. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
  Pl. Traugutta 2, 41-800 Zabrze; IV piętro pok. 403
 3. Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
  ul. Medyków 18, 40-752 Katowice; sala nr 205 II piętro
 4. Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  ul. Jedności 8, 41-200 Sosnowiec; Parter sala nr 1 parter
 5. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  ul. Medyków 12c, 40-752 Katowice; Parter sala 117 I piętro
 6. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
  ul. Piekarska 18 i 20, 41-902 Bytom; parter pok. Nr 4

 

Dodatkowo Uczelniana Komisja Wyborcza wydaje kody w następujących Podmiotach Leczniczych:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM,
 2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego SUM,
 3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego SUM,
 4. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 SUM,
 5. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM,
 6. Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.,
 7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

logo systemu POLON

Sprawozdawczość GUS – wdrożenie produkcyjne

2020-03-10 11:34:45
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10Wdrożona została funkcjonalność obsługi sprawozdań S-10 GUS za rok 2019.
Wdrożenie sprawozdania S-11 za rok 2019 planowane jest na 2020-03-11.
Kolejne sprawozdania: S-12 i sprawozdanie o mobilności absolwentów będą wdrażane sukcesywnie.

Film instruktażowy dotyczący obsługi nowych sprawdzań GUS dostępny jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=yXmrMMjDjgc&feature=emb_logo
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-2019/

Opis metodologii wyliczeń zastosowanej w sprawozdaniach za rok 2019 dostępny jest pod linkiem:
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/opis-metodologii-wyliczen-danych-w-sprawozdaniach-s-10-s-11-i-s-12-generowanych-w-systemie-pol-on/

Należy pamiętać, że podstawowa zmiana w obsłudze nowych sprawozdań polega na tym, że dane są codziennie automatycznie aktualizowane na podstawie danych studentów, doktorantów i pracowników wprowadzanych w rejestrach źródłowych.
Proces codziennej aktualizacji potrwa do dnia 31 marca.  Po tym dniu planowana jest tygodniowa przerwa w automatycznej aktualizacji, aby dać czas instytucjom sprawozdającym na  zatwierdzenie sprawozdań. Następnie aktualizowane będą (z mniejszą częstotliwością) wyłącznie te sprawozdania, które pozostaną niezatwierdzone lub zostaną odesłane do korekty.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Materiały ze szkolenia dla audytorów

W dniach 9-10.03. br. w Krakowie odbyło się szkolenie dla audytorów z zakresu funkcjonowania zintegrowanego systemu informacji i nauce POL-ON w ramach ustawy oraz o zasadach ewaluacji działalności naukowej.
Tematy poruszane na szkoleniu:
1. Podstawowe informacje o systemie POL-on w kontekście audytu
2. Moduły: Kierunki,  Pracownicy, Studenci Cz.1-2.
3. PBN dla audytorów
4. System Ewaluacji Dorobku Naukowego

 

Materiały dostępne są pod linkiem:

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Materiały z konferencji 11.03.2020 w Warszawie

W dniu 11.03. br w Warszawie odbyła się  zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konferencja “Wdrożenie systemu POL-on ​ w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, CZĘŚĆ 2​”.
Tematy poruszane na konferencji:
1. Moduły: Szkoły doktorskie, Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora
2. Sprawozdawczość do GUS za 2019 r., oświadczenie o zgodności danych, formularz na potrzeby podziału subwencji
3. Pytania często zadawane przez użytkowników (moduły: Pracownicy, Szkoły doktorskie, Doktoranci, Osoby ubiegające się o stopień doktora, Studenci)
4. PBN 2.0
5. SEDN
Materiały dostępne są pod linkiem:

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]