Nowe wpisy do Pomocy systemu

 1. Zatwierdzenie danych działu i całości sprawozdania GUS (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zatwierdzenie-danych-dzialu-i-calosci-sprawozdania-gus/ 

  Opcja zatwierdzania danych działu będzie dostępna po zakończeniu okresu sprawozdawczego, czyli po 28 kwietnia 2020 r.
  Opcja będzie dostępna dla działów, które na moment zatwierdzania nie mają błędów walidacyjnych. Zatwierdzone dane działu nie podlegają edycji.
  Jeżeli jednak dział został zatwierdzony przez pomyłkę i konieczna jest jeszcze korekta lub uzupełnienie danych, zatwierdzenie działu może być cofnięte. Warunkiem jest brak zatwierdzenia sprawozdania jako całości.
  Działy puste, które nie zawierają żadnych danych, również muszą być zatwierdzone.
  Po zatwierdzeniu wszystkich działów w sprawozdaniu, należy zatwierdzić sprawozdanie jako całość. Opcja ta pojawi się na zakładce Podsumowanie, po zakończeniu okresu sprawozdawczego planowanego na 28 kwietnia 2020 r.
  Zaznaczenie checkboxa Potwierdzenie poprawności i kompletności sprawozdania oraz zapisanie danych w zakładce Podsumowanie jest zatwierdzeniem całego sprawozdania.
  Tylko zatwierdzone sprawozdanie jest brane pod uwagę przy naliczaniu subwencji oraz uwzględniane w statystykach publikowanych przez GUS.

 2. Korekta po zatwierdzeniu sprawozdania GUS jako całości (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/korekta-po-zatwierdzeniu-sprawozdania-gus-jako-calosci/
  Jeśli po zatwierdzeniu sprawozdania jako całości, zostaną wykryte błędy lub braki, należy zwrócić się do GUS lub MNiSW o odesłanie wskazanego sprawozdania do korekty. W tym celu należy założyć w systemie zgłoszeń (Helpdesk) zgłoszenie merytoryczne. Sprawozdanie odesłane do korekty jest automatycznie odblokowywane do edycji i ponownie są wykonywane na nim wyliczenia systemowe na podstawie danych w rejestrach. Można również do niego importować dane.
 3. Dane studiów na kierunku – Listy dyscyplin (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-studiow-na-kierunku-listy-dyscyplin/
 4. Rejestracja studiów międzydziedzinowych (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-studiow-miedzydziedzinowych/
 5. Osoby ubiegające się o stopień doktora – nowe podejście do wprowadzania danych (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/osoby-ubiegajace-sie-o-stopien-doktora-nowe-podejscie-do-wprowadzania-danych/

  Nowe podejście polega na tym, że dotychczasowa, jednolita walidacja została podzielona na tzw. walidację twardą i  miękką. Walidacja twarda weryfikuje, czy dodano minimalny zakres danych wymagany do zarejestrowania osoby w bazie. Walidacja miękka dotyczy najczęściej danych, których wymagalność wynika z ustaw i rozporządzeń lub decyzji MNiSW. Dane objęte walidacją miękką są weryfikowana w drugim etapie, już po zarejestrowaniu osoby. Brak tych danych lub niepoprawne ich podanie są prezentowane jako błąd, wymagający akcji ze strony użytkownika.

 6. Kogo należy rejestrować w module Osoby ubiegające się o stopień doktora? (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/kogo-nalezy-rejestrowac-w-module-osoby-ubiegajace-sie-o-stopien-doktora/
 7. Wygląd i zawartość modułu Kierunki studiów (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wyglad-i-zawartosc-modulu-kierunki-studiow/
 8. Rejestracja studiów na kierunku (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-studiow-na-kierunku/ 
 9. Dane studiów na kierunku – Przypisanie studiów na kierunku do jednostki organizacyjnej (23.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-studiow-na-kierunku-przypisanie-studiow-na-kierunku-do-jednostki-organizacyjnej/
 10. Dane studiów na kierunku – Aktualne dane studiów na kierunku
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-studiow-na-kierunku-aktualne-dane-studiow-na-kierunku/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]