Aktualności

1. Kolejne zestawienia z hurtowni danych (Moduł Raporty)

2020-07-06 08:02:09

W module Raporty udostępnione zostały nowe zestawienia w obszarze Kierunków:
a) zestawienie studiów na kierunku współprowadzonych,
b) zestawienie uruchomień studiów na kierunku współprowadzonych.
W planach jest wprowadzenie raportów w obszarze Studentów, a mianowicie:
a) raport studentów otrzymujących pomoc materialną w tym samym czasie na więcej niż jednym kierunku studiów,
b) raport studentów otrzymujących pomoc materialną po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub podejmujących ponownie studia pierwszego stopnia,
c) raport studentów otrzymujących pomoc materialną po upłynięciu okresu przysługiwania świadczeń.
 
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych raportów, możliwość ich generowania i pobierania  zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.
Więcej informacji o module Raporty znajduje się w Pomocy systemu POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/modul-raportowy/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]