Nowe wpisy Pomocy systemu

1. Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni (3.07.2020)
2. Obszar Kierunki (nowy POL-on) – Kierunki współprowadzone (8.07.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]