Aktualizacja na rządowej stronie ligislacyjnej – umieszczenie odniesienia się wnioskodawcy do uwag zgłoszonych w czasie konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258
Dokument liczy 98 stron i zawiera również istotne informacje dotyczące systemu POL-on.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]