Wdrożenie nowej wersji systemu PBN (Polska Bibliografia Naukowa)

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home 

W dniu 18 sierpnia 2020 roku zaktualizowano system do wersji 20.8.1.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji to m.in.:
– dodatkowe filtry w Profilu Instytucji, m.in. prezentowanie publikacji w Profilu Instytucji z podziałem na poszczególne osoby,
– usuwanie publikacji z ogólnodostępnego repozytorium PBN,
– dodawanie, edycja i usuwanie DOI dla istniejących publikacji w repozytorium,

Ponadto wdrożono poprawki w zakresie m.in.:
– informacji o zatrudnieniu wybranych pracowników z systemu POL-on i możliwości dodawania oświadczeń dla tych osób,
– informacji o posiadaniu konta w PBN powiązanego z POL-on dla nowych pracowników w zakładce Pracownicy,
– filtrowania po ORCID w zakładce Pracownicy w Profilu Instytucji.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]