Sprawozdanie o mobilności absolwentów S-M-POLON za 2019 r.

2020-08-21 09:49:45
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Na stronach Pomocy POL-on można zapoznać się z informacjami na temat sprawozdania.
W sprawozdaniu należy wykazać absolwentów, którzy w ramach programu studiów wyjeżdżali za granicę w celu studiowania lub studiowania połączonego z pracą/praktyką.
Udostępnienie funkcjonalności pobierania i wysyłania sprawozdania jest planowane na 28-31 sierpnia 2020 r. Dopiero wtedy odpowiedni kafel będzie widoczny w POL-onie w module GUS – sprawozdania.
Jeśli podczas importu zostaną wykryte błędy w pliku, nie zostanie on zaimportowany.
Reguły walidacji formularza są dostępne pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/08/Walidacje-formularza-mobilno%C5%9Bci.xlsx
Uzupełnione sprawozdanie należy przekazać do 4 września 2020 r.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]