logo systemu POLON

Projekt nowego rozporządzenia POL-on

Na rządowej stronie legislacyjnej ukazał się projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on
https://legislacja.gov.pl/projekt/12337103

Konsultacje publiczne rozpoczęły się 14.08.2020 i potrwają do 28.08.2020.
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem:

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wyszukiwarka szkół doktorskich

https://www.gov.pl/web/nauka/wyszukiwarka-szkol-doktorskich
18.08.2020

Na stronie https://radon.nauka.gov.pl/dane  uruchomiono wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukiwanie ofert utworzonych szkół doktorskich.
System RAD-on to kompleksowe narzędzie analityczne i źródło raportów, analiz i danych o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce, które gromadzone są w systemach nauki i szkolnictwa wyższego.
Wyszukiwarka korzysta z baz danych systemu POL-on.

Z pomocą wyszukiwarki można uzyskać dostęp do następujących kategorii danych:
– nazwy szkoły doktorskiej,
– daty utworzenia szkoły doktorskiej,
– dyscyplin, w których szkoła doktorska prowadzi kształcenie,
– podmiotu prowadzącego szkołę doktorską,
– podmiotów współprowadzących szkołę doktorską,
– aktualnego statusu szkoły doktorskiej (prowadzona/zaprzestano kształcenia),
– liczby semestrów przewidzianych w programie kształcenia.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

 1. Aktualizacja specyfikacji masowego importu w module Pracownicy
  2020-08-10 09:35:44

  Dla modułu Pracownicy zaktualizowany został dokument Specyfikacja XSD.
  Zmianie uległa wymagalność elementu “prowadzi badania”. Od tej pory wskazanie, czy pracownik prowadzi badania naukowe w oświadczonej dyscyplinie jest obligatoryjne. Użytkownik musi świadomie określić wartość tego elementu jako „T” lub „N”.
  W celu ograniczenia problemów z importem plików XML, struktura oraz wersja pliku XSD (8_2) nie zmieniły się.
  Aktualna specyfikacja jest dostępna na stronach Pomocy POL-on: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/
  lub pod linkiem:
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/08/pracownicy_XSD_8.3.pdf.

 2. Nowy rodzaj raportu: Wykaz uprawnień użytkowników systemu POL-on 2.0
  2020-08-10 14:05:00

  W dniu 10 sierpnia 2020 r. w module Raporty został udostępniony nowy raport: „Wykaz uprawnień użytkowników systemu POL-on 2.0”.
  Raport jest dostępny w obszarze Administracja i umożliwia zweryfikowanie, jakie role w systemie POL-on posiadają użytkownicy w ramach instytucji.
  Podobnie jak w przypadku wcześniejszych raportów, możliwość ich generowania i pobierania zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.
  Więcej informacji o module Raporty znajduje się w Pomocy systemu POL-on: „Obszar Administracja – Wykaz uprawnień użytkowników systemu POL-on 2.0” https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/obszar-administracja-wykaz-uprawnien-uzytkownikow-systemu-pol-on-2-0/

 3. Procedury rozwiązania problemu migracyjnego dotyczącego siatki stanowisk (moduł Pracownicy)
  2020-08-13 12:50:41

  Udostępnione zostały procedury umożliwiające kompleksowe rozwiązanie problemu migracyjnego dotyczącego siatki stanowisk w module Pracownicy.
  Procedury te są skierowane do uczelni, w których:
  a) w wyniku migracji ze starego systemu POL-on do nowego nastąpiła automatyczna konwersja stanowisk na stanowiska z nowej siatki (wynikającej z ustawy 2.0)
  oraz
  b) system nie podzielił automatycznie warunku zatrudnienia na dwie części przed dniem 2018-10-01 i od tego dnia,

  co powoduje konieczność uporządkowania stanu warunków zatrudnienia.

  Procedury zostały opisane na stronach Pomocy POL-on: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/procedury-rozwiazania-problemu-migracyjnego/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

 1. Przetwarzanie danych osobowych w POL-onie (10.08.2020)
 2. Obszar Administracja – Wykaz uprawnień użytkowników systemu POL-on 2.0 (10.08.2020)
 3. Procedury rozwiązania problemu migracyjnego dotyczącego siatki stanowisk (13.08.2020)
 4. Rozwiązanie problemu migracyjnego – strategia 1 (13.08.2020)
 5. Rozwiązanie problemu migracyjnego – strategia 2 (13.08.2020)

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

pióro, podpis

Zarządzenia Rektora SUM w sprawie dni wolnych od pracy – 14 sierpnia 2020r.

Przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 204/2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020, w związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia 2020 r. Świętem Wniebowzięcia NMP w innym dniu niż niedziela, dzień 14 sierpnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska – Kozak