kobieta przegląda zawartość smartfona

Nowy system platformy e-learningowej – szkolenia

W związku z procesem uruchomiania nowej  platformy nauczania na odległość (e-learning), która zastąpi obecnie wykorzystywany system, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Szkolenia odbędą się w terminach:

  • 19, 20, 21 sierpnia 2020 w godzinach: 9.00 – 13.00
  • 2, 3, 4 września 2020 w godzinach: 9.00 – 13.00.

Zapraszamy do rejestracji pod adresem Rejestracja zakończona (aktualizacja 29 sierpień)

Nowy system będzie w wkrótce dostępny  i zastąpi dotychczasową platformę pod adresem: https://elearning.sum.edu.pl

Informujemy, iż dostęp do poprzedniej wersji platformy będzie możliwy tylko do końca semestru zimowego tj. do marca 2021. Po tym terminie system zostanie wyłączony.

Nowy system elearningowy posiada szereg narzędzi ułatwiających pracę wykładowcom oraz studentom. Między innymi system umożliwia łatwiejsze tworzenie szkoleń elearningowych oraz udostępnianie materiałów w formie bazy wiedzy, łatwiejsze monitorowanie postępów uczestników wraz z podziałem kierunki, przedmioty oraz grupy (dane zgodne z obowiązującymi w systemie dziekanatowym). Została również wzmocniona integracja z systemami do prowadzenia zajęć na żywo w formie wideo oraz wirtualnej tablicy.

Kolejne szkolenia będziemy prowadzić dla Państwa w dalszych terminach. Zostanie również udostępniona baza wiedzy, która pozwoli samodzielnie realizować zadania w systemie zdalnego nauczania.

logo systemu POLON

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

https://www.gov.pl/web/nauka/nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1352

Na rządowej stronie ligislacyjnej znajdują się dodatkowo: projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem zmian oraz raport z konsultacji projektu.
https://legislacja.gov.pl/projekt/12333258

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

JSA

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

W dniu 30.07.2020r. system JSA został zaktualizowany do wersji v2.3.0. Aktualizacja wprowadziła uwidocznienie kierunków współprowadzonych przez kilka uczelni. Dzięki tej zmianie oprócz uczelni wiodącej także pozostałe uczelnie, które biorą udział w prowadzeniu kierunków, będą mogły zakładać w systemie badania.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Zakończenie prac technicznych w systemach OPI PIB

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

Po jednodniowych pracach konserwacyjnych włączone zostały następujące systemy: POL-on, RAD-on, MCL, Inventorum, Nauka Polska, SSWR, BWNP.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowa strona szkoleń OPI PIB

Pod adresem https://szkolenia.opi.org.pl/ jest dostępna strona szkoleń OPI PIB. Znajdują się na niej informacje na temat oferty szkoleniowej z systemów tworzonych i administrowanych przez OPI PIB – są to przede wszystkim POL-on, PBN, JSA, ZSUN/OSF, a wkrótce również RAD-on, SEDN, ORPPD. Strona oferuje możliwość zapisów na szkolenia z oferty, a także wysłania zapytania o szkolenie dedykowane dla konkretnej instytucji.

Pod ofertą szkoleniową z danego systemu znajdują się dodatkowe materiały instruktażowe z wybranego zakresu.
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną OPI PIB nie prowadzi szkoleń w formie stacjonarnej do odwołania.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]