Do zagospodarowania w jednostkach SUM: okular 3D Nvidia 3DVision Wired Glasses

Nazwa urządzenia:
Okular 3D Nvidia 3DVision Wired Glasses28sztuk, rok produkcji 2012

Jednostka będąca w posiadaniu sprzętu:
Zakład Statystyki Katedry Analizy Instrumentalnej WNF
ul. Ostrogórska 30
41-200 Sosnowiec

Osoba wyznaczona do kontaktu:
dr Piotr Choręza (mail: )