PBN Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

W dniu 30 września 2020 r.  zaktualizowano system do wersji 20.9.0.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji są następujące:

  • prezentowanie w Profilu Instytucji informacji zwrotnej o wysłaniu publikacji na konto danej osoby w ORCID,
  • scalanie zduplikowanych obiektów w repozytorium – funkcjonalność dla Administratorów PBN,
  • zmiana sposobu raportowania informacji o dacie udostępnienia w Open Access,
  • pobieranie brakujących danych z Crossref w przypadku tworzenia publikacji na podstawie profilu ORCID,
  • modyfikacje w dokumentacji API,
  • ograniczanie widoku publikacji w Profilu Instytucji według typu publikacji,
  • funkcjonalność zgłoszenia Importerowi Publikacji prośby o zmianę publikacji zweryfikowanej.

Szczegóły zakresu wdrożenia: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wdrozenie-wersji-20-9-0/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]