osoby pracujące przy komputerze

SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW ŚLASKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

Szanowni Państwo

Powołując się na Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 18.05.2020 r. pracownicy Uczelni zobowiązani są do czynnego udziału w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy organizowanego i przeprowadzanego metodą samokształcenia kierowanego  udostępnionego w zasobach platformy e-learningowej SUM w Katowicach.

Pracownicy na stanowiskach: badawczo – dydaktycznych , badawczych, dydaktycznych oraz pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi zobowiązani są do zapoznania się z prezentacją BHP następnie wypełnienia testu egzaminacyjnego właściwego dla danej grupy pracowniczej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i przekazania informacji Sekcji BHP.

O terminie odbycia szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pracownicy zostaną poinformowani e – mailem przez  Sekcję BHP.