Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

1.  Wdrożenie nowych funkcjonalności w Bazie dokumentów w postępowaniach awansowych
2020-10-15 11:32:30

W dniu 15 października 2020 r. w module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych zostały wdrożone następujące funkcjonalności:

  • rejestrowanie postępowań o nadanie tytułu profesora (dostępne dla użytkowników z Rady Doskonałości Naukowej);
  • możliwość wyszukiwania i podglądu szczegółów wszystkich postępowań awansowych przez użytkowników MNiSW.

2.  Zmiany dotyczące oświadczeń o dyscyplinie i o liczbie N
2020-10-16 09:27:42

W dniu 15 października 2020 r. wdrożono zunifikowane walidacje na wprowadzanie oświadczeń o dyscyplinie i o liczbie N w module Pracownicy – na 30 dni od dnia złożenia oświadczenia.
Tym samym, walidacje na 21 dni od daty złożenia oświadczenia oraz na 30 dni od daty zatrudnienia pracownika zostały wyłączone i nie będą już stosowane.
Wprowadzenie oświadczenia po terminie wymaga zgody MNiSW. Podmiot musi wystąpić do MNISW z pisemną, uzasadnioną prośbą w tym kontekście.
Wyrażenie zgody przez MNiSW powoduje odblokowanie możliwości wprowadzenia pracownikowi oświadczeń do systemu. Oświadczenia mogą zostać wprowadzone w ciągu 14 dni od wyrażenia zgody przez MNiSW.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]