PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących PBN, które zostały zadane podczas szkolenia „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (26-27.01.2021)  https://zgloszenia.opi.org.pl/qa/
Nagranie wideo z całości szkolenia znajduje się na kanale YouTube OPI PIB https://www.youtube.com/watch?v=Oj70Z6JwQsM&list=PLhrk1HkrMtpwZoyoty5rnK_rlyjeUUaF5
Nagranie dotyczące aplikacji PBN (Profil instytucji) znajduje się pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=oHVzQW2ZeNg&list=PLhrk1HkrMtpwZoyoty5rnK_rlyjeUUaF5&index=4 ,  natomiast materiały
są dostępne tutaj https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2021/01/27.01.2021-PBN-opublikowana.pdf