Pomoc PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/

1. Dane do ewaluacji w Profilu Instytucji  (25.03.21)
W Profilu instytucji wprowadzono możliwość zaznaczenia informacji niezbędnych dla prawidłowego sprawozdania publikacji do ewaluacji.
Dane zaznaczone w tym profilu zostaną wysłane do SEDN.
Więcej informacji pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/dane-do-ewaluacji-w-profilu-instytucji/

2. Raport danych w Profilu Instytucji (25.03.2021)
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/raport-danych-w-profilu-instytucji/
W Profilu Instytucji wprowadzono możliwość generowania raportu osiągnięć oświadczonych na profilu. Raport generowany jest w formacie xlsx. Zakres danych w raporcie wynika z nałożonych wcześniej przez użytkownika filtrów.

3. Data oświadczenia w Profilu Instytucji (25.03.2021)
W Profilu Instytucji wdrożono możliwość wprowadzenia daty złożenia oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania osiągnięcia w ewaluacji.

4. Publikacja wysłana do ORCID – oświadczenie dla Importera Publikacji
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacja-wyslana-do-orcid-oswiadczenie-dla-importera-publikacji/
Zgodnie z zapisem Ustawy 2.0 publikacja uwzględniana jest w ewaluacji jeśli występuje na koncie ORCID danego autora. Informacja o występowaniu publikacji na koncie danej osoby jest już prezentowana za pomocą ikony ID ORCID obok tej osoby na Profilu Instytucji.