RAD-on

https://radon.nauka.gov.pl/

System RAD-on jest częścią Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym.
RAD-on to źródło raportów, analiz i danych o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce, pochodzących z n/w źródeł:

  1. POL-on system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym : system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym
  2. PBN
  3. ORPPD
  4. Inventorum
  5. Nauka Polska
  6. ZSUN/OSF przeznaczony do rejestrowania i obsługi wniosków składanych w konkursach NCN, NCBR i MEiN
  7. SEDN
  8. SSSR System Wspomagania Wyboru Recenzentów
  9. ELA system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Użytkownicy, których dane gromadzone są w systemie RAD-on i jego systemach źródłowych, mogą je przeglądać, aktualizować i weryfikować. Do zalogowania się do systemu służy indywidualny numer ORCID.