Wdrożenie modułu Dane finansowe w POL-on 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10
2021-04-01 13:00:57

W dniu 1.04. w wersji produkcyjnej systemu został udostępniony moduł Dane finansowe.
Celem modułu jest gromadzenie informacji o wynikach finansowych Instytucji za kolejne lata budżetowe, na podstawie art. 346 ust. 1 Ustawy 2.0.
Moduł zawiera cztery wykazy:
– Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe,
– Źródła pochodzenia finansów i wyniki finansowe,
– Przychody usług badawczych na zlecenie,
– Przychody z tytułu komercjalizacji.

Więcej informacji dotyczących modułu znajduje się na stronach pomocy POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/dane-finansowe/