Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

1.  Wdrożenie poprawek w module Dane finansowe
W dniu 08 czerwca 2021 r. po ustaleniach z Ministerstwem została wdrożona w wersji produkcyjnej POL-on 2.0 poprawka w Danych finansowych polegająca na umożliwieniu wprowadzenia ujemnego wyniku finansowego w części Źródła pochodzenia środków i wynik finansowy.

2.  Nowy raport dla audytorów wewnętrznych uczelni
W module Raporty w obszarze „Kierunki (nowy POL-on)” został udostępniony raport dla audytorów wewnętrznych uczelni umożliwiający wygenerowanie listy kierunków studiów aktywnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Tytuł raportu to „Raport dla audytorów semestr zimowy roku 2020/2021”. Szczegółowe informacje na temat zakresu raportu oraz sposobu jego generowania znajdują się pod inkiem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/generowanie-raportu-obszar-kierunki-nowy-pol-on/