Aktualności SEDN

https://sedn-cp.opi.org.pl/aktualnosci/

Nowa wersja SEDN Demo v.0.1.0
W dniu 2.06.2021 SEDN na środowisku DEMO został zaktualizowany do wersji 0.1.0
Wśród wprowadzonych zmian są między innymi:
– usunięto niespójność danych między SEDN i POL-on,
– wyeliminowano niezgodności w liczbie autorów publikacji między PBN a SEDN,
– usunięto błędne alerty przy doktorantach,
– poprawiono wyliczenie czasu zatrudnienia,
– dodano wyszukiwanie osób w ewaluacji po ORCID.