logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Wdrożenie produkcyjne sprawozdań finansowych
W dniu 11 czerwca 2021 r. w systemie POL-on 2.0 zostały udostępnione następujące sprawozdania:
1. Sprawozdanie z wykorzystania subwencji za rok 2020
2. Plan rzeczowo-finansowy na rok 2021
3. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020
4. Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Termin złożenia sprawozdań: 30 czerwiec 2021 r.

Sprawozdanie z wykorzystania subwencji, Plan rzeczowo-finansowy oraz Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego w przeciwieństwie do procesu składania dokumentów w 2020 roku mają teraz formę formularza webowego, są w całości wypełniane i edytowane w systemie POL-on.  Nad formularzem Planu rzeczowo-finansowego znajduje się link do objaśnień, z którymi należy się zapoznać przed wypełnieniem sprawozdania.
Sprawozdanie finansowe składane jest podobnie jak rok temu w formie XML’a zgodnego z XSD opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów.
Więcej informacji na temat ww. formularzy sprawozdawczych znajduje się na stronach Pomocy systemu POL-on 2.0 pod linkiem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/baza-dokumentow-planistyczno-sprawozdawczych-2/

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

1. Sprawozdawczość w czerwcu 2021 roku (aktualizacja 11.06.2021)
2. Plan rzeczowo-finansowy na rok 2021​ (aktualizacja 11.06.2021)
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2020​ (aktualizacja 11.06.2021)
4. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020​ (aktualizacja 11.06.2021)
5. Sprawozdanie z wykorzystania subwencji za rok 2020 (aktualizacja 11.06.2021)