Do zagospodarowania w SUM: FAX Panasonic KX-FL613

Informujemy, iż na stanie majątkowym Działu Zamówień Publicznych znajduje się sprzęt, który z uwagi na brak możliwości zagospodarowania w Dziale, może zostać przekazany innej jednostce.

Nazwa urządzenia:

  • FAX Panasonic KX-FL613, nr. inw. RZP-626-00001/16 – w dobrym stanie technicznym i wizualnym

Osoba do kontaktu:

Anna Lejkowska
e-mail:
tel.: 32 208 35 96

Do zagospodarowania w SUM: Monitor DELL 19″

Informujemy, iż na stanie majątkowym Działu Zamówień Publicznych znajduje się sprzęt, który z uwagi na brak możliwości zagospodarowania w Dziale, może zostać przekazany innej jednostce.

Nazwa urządzenia:

  • Monitor DELL 19″, nr. inw. RZP-491-0007/16 – w dobrym stanie technicznym i wizualnym

Osoba do kontaktu:

Anna Lejkowska
e-mail:
tel.: 32 208 35 96

banner wydarzenia

Drugi wykład prof. Michała Toborka pt. „Blood brain barrier in neurological disorders”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów SUM w Katowicach oraz AWF w Katowicach do udziału w kolejnym wykładzie prof. Michała Toborka pt. „Blood brain barrier in neurological disorders„, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 17 czerwca, w ramach projektu pt. „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM„.

Zainteresowania naukowe Pana Profesora koncentrują się na biochemii, biologii molekularnej oraz szeroko pojętej neurobiologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących bariery krew-mózg oraz funkcji śródbłonka, a także neurofarmakologii i toksykologii.

Pan Profesor obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie w Miami, gdzie piastuje zaszczytne stanowisko Leonard M. Miller Professor of Biochemistry and Molecular Biology na Wydziale Medycznym w Katedrze Biochemii i Biologii Molekularnej.

Jesteś studentem i interesujesz się najnowszymi doniesieniami w zakresie biochemii, biologii molekularnej i neurobiologii? Zapraszamy na wykłady!

Aby wziąć udział, o godzinie 16:00 wejdź do pokoju: <https://zoom.us/j/93684861808?pwd=aWFHNXNFV0YxNGxiOSsrL2xuZG9aZz09>

Wszystkie spotkania w ramach projektu są bezpłatne!

Projekt „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” finansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” oferuje cykl sześciu wykładów dla studentów SUM i AWF w Katowicach oraz seminariów oraz konsultacji dla pracowników SUM.

Masz pytania?

Osoba odpowiedzialna w sprawach administracyjno-technicznych: Joanna Rozbicka-Seman – Centrum Transferu Technologii SUM , tel. 32 208 36 40.