Do zagospodarowania w SUM: FAX Panasonic KX-FL613

Informujemy, iż na stanie majątkowym Działu Zamówień Publicznych znajduje się sprzęt, który z uwagi na brak możliwości zagospodarowania w Dziale, może zostać przekazany innej jednostce.

Nazwa urządzenia:

  • FAX Panasonic KX-FL613, nr. inw. RZP-626-00001/16 – w dobrym stanie technicznym i wizualnym

Osoba do kontaktu:

Anna Lejkowska
e-mail:
tel.: 32 208 35 96