Do zagospodarowania w SUM: Monitor DELL 19″

Informujemy, iż na stanie majątkowym Działu Zamówień Publicznych znajduje się sprzęt, który z uwagi na brak możliwości zagospodarowania w Dziale, może zostać przekazany innej jednostce.

Nazwa urządzenia:

  • Monitor DELL 19″, nr. inw. RZP-491-0007/16 – w dobrym stanie technicznym i wizualnym

Osoba do kontaktu:

Anna Lejkowska
e-mail:
tel.: 32 208 35 96