logo systemu POLON

Szkolenie „Praktyczne aspekty ewaluacji w zakresie kryterium I”

W dniu 24 czerwca o godz. 13:00 Biblioteka zaprasza na szkolenie w formie on-line za pośrednictwem platformy ZOOM:
https://zoom.us/j/93667391293?pwd=TEZZODQyaE9TMlN1MGdOK3hNdVI2dz09 (Meeting ID: 936 6739 1293; Passcode: 1923)

logo systemu POLON

FAQ POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Interpretacja MEiN w sprawie tego według jakiej wartości należy wykazywać przychody w module Dane finansowe
  Wartości przychodów z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych oraz przychodów z tytułu świadczenia usług badawczych na zlecenie podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki (wartość brutto lub netto)  powinny zostać wykazane wg wartości NETTO. Z uwagi na wcześniejsze informacje o wykazywaniu kwot brutto, należy dokonać niezbędnych korekt w systemie w stosunku do już sprawozdanych informacji.
 2. Prace związane z poprawkami w module Dane finansowe
  W module Dane finansowe trwają prace związane z poprawkami w zakresie:

  1. poprawnego zapisywania wprowadzanych kwot – do czasu wdrożenia poprawek należy wstrzymać się z dodawaniem nowych wpisów;
  2. usunięcia starej klasyfikacji dyscyplin – wszystkie wpisy, w których wykorzystano dyscyplinę ze starej klasyfikacji, należy skorygować usuwając starą dyscyplinę, a w jej miejsce wskazując dyscyplinę z nowej klasyfikacji – obowiązującej od 1 października 2018 r.

  Po wdrożeniu poprawek, dyscypliny ze starej klasyfikacji nadal podpięte we wpisach zostaną usunięte.
  Zostanie również dodany stosowny filtr ułatwiający wyszukanie wpisów, które należy poprawić/uzupełnić.
  Odrębny komunikat poinformuje o wdrożeniu poprawek.

logo systemu POLON

FAQ POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/

W FAQ można znaleźć odpowiedź m.in. na następujące pytania:

 1. Jakie dane będą gromadzone w module „Dane finansowe instytucji”?
 2. Czy dane finansowe instytucji za rok 2020 mam wprowadzać w POL-on 1?
 3. Jaki będzie zakres danych finansowych migrowanych do POL-on 2.0? Kiedy nastąpi ta migracja?
logo systemu POLON

Nagrania ze szkoleń

https://www.youtube.com/channel/UC2VQqfpIWfzpMLI074T7Vsw

 1. POL-on 2.0 – Baza dokumentów w postępowaniach awansowych – nagranie ze szkolenia, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2021 r.
 2. POL-on 2.0 – Osoby ubiegające się o stopień doktora – nagranie ze szkolenia, które odbyło się w dniu 22.03.2021
 3. JSA – wprowadzenie
 4. JSA – raport do pobrania w formacie PDF

Nagrania przedstawiają stan systemu POL-on na dzień przeprowadzenia szkolenia.