FAQ POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Interpretacja MEiN w sprawie tego według jakiej wartości należy wykazywać przychody w module Dane finansowe
  Wartości przychodów z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych oraz przychodów z tytułu świadczenia usług badawczych na zlecenie podmiotów spoza systemu szkolnictwa wyższego i nauki (wartość brutto lub netto)  powinny zostać wykazane wg wartości NETTO. Z uwagi na wcześniejsze informacje o wykazywaniu kwot brutto, należy dokonać niezbędnych korekt w systemie w stosunku do już sprawozdanych informacji.
 2. Prace związane z poprawkami w module Dane finansowe
  W module Dane finansowe trwają prace związane z poprawkami w zakresie:

  1. poprawnego zapisywania wprowadzanych kwot – do czasu wdrożenia poprawek należy wstrzymać się z dodawaniem nowych wpisów;
  2. usunięcia starej klasyfikacji dyscyplin – wszystkie wpisy, w których wykorzystano dyscyplinę ze starej klasyfikacji, należy skorygować usuwając starą dyscyplinę, a w jej miejsce wskazując dyscyplinę z nowej klasyfikacji – obowiązującej od 1 października 2018 r.

  Po wdrożeniu poprawek, dyscypliny ze starej klasyfikacji nadal podpięte we wpisach zostaną usunięte.
  Zostanie również dodany stosowny filtr ułatwiający wyszukanie wpisów, które należy poprawić/uzupełnić.
  Odrębny komunikat poinformuje o wdrożeniu poprawek.