Nagrania ze szkoleń

https://www.youtube.com/channel/UC2VQqfpIWfzpMLI074T7Vsw

  1. POL-on 2.0 – Baza dokumentów w postępowaniach awansowych – nagranie ze szkolenia, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2021 r.
  2. POL-on 2.0 – Osoby ubiegające się o stopień doktora – nagranie ze szkolenia, które odbyło się w dniu 22.03.2021
  3. JSA – wprowadzenie
  4. JSA – raport do pobrania w formacie PDF

Nagrania przedstawiają stan systemu POL-on na dzień przeprowadzenia szkolenia.