Do zagospodarowania w SUM: FAX Panasonic KX-FL613

Informujemy, iż na stanie majątkowym Działu Zamówień Publicznych znajduje się sprzęt, który z uwagi na brak możliwości zagospodarowania w Dziale, może zostać przekazany innej jednostce.

Nazwa urządzenia:

  • FAX Panasonic KX-FL613, nr. inw. RZP-626-00001/16 – w dobrym stanie technicznym i wizualnym

Osoba do kontaktu:

Anna Lejkowska
e-mail:
tel.: 32 208 35 96

Do zagospodarowania w SUM: Monitor DELL 19″

Informujemy, iż na stanie majątkowym Działu Zamówień Publicznych znajduje się sprzęt, który z uwagi na brak możliwości zagospodarowania w Dziale, może zostać przekazany innej jednostce.

Nazwa urządzenia:

  • Monitor DELL 19″, nr. inw. RZP-491-0007/16 – w dobrym stanie technicznym i wizualnym

Osoba do kontaktu:

Anna Lejkowska
e-mail:
tel.: 32 208 35 96

banner wydarzenia

Drugi wykład prof. Michała Toborka pt. „Blood brain barrier in neurological disorders”

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów SUM w Katowicach oraz AWF w Katowicach do udziału w kolejnym wykładzie prof. Michała Toborka pt. „Blood brain barrier in neurological disorders„, który odbędzie się w najbliższy czwartek, 17 czerwca, w ramach projektu pt. „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM„.

Zainteresowania naukowe Pana Profesora koncentrują się na biochemii, biologii molekularnej oraz szeroko pojętej neurobiologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących bariery krew-mózg oraz funkcji śródbłonka, a także neurofarmakologii i toksykologii.

Pan Profesor obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie w Miami, gdzie piastuje zaszczytne stanowisko Leonard M. Miller Professor of Biochemistry and Molecular Biology na Wydziale Medycznym w Katedrze Biochemii i Biologii Molekularnej.

Jesteś studentem i interesujesz się najnowszymi doniesieniami w zakresie biochemii, biologii molekularnej i neurobiologii? Zapraszamy na wykłady!

Aby wziąć udział, o godzinie 16:00 wejdź do pokoju: <https://zoom.us/j/93684861808?pwd=aWFHNXNFV0YxNGxiOSsrL2xuZG9aZz09>

Wszystkie spotkania w ramach projektu są bezpłatne!

Projekt „Zwiększenie Potencjału Naukowo-Dydaktycznego Katedry Biochemii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM” finansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” oferuje cykl sześciu wykładów dla studentów SUM i AWF w Katowicach oraz seminariów oraz konsultacji dla pracowników SUM.

Masz pytania?

Osoba odpowiedzialna w sprawach administracyjno-technicznych: Joanna Rozbicka-Seman – Centrum Transferu Technologii SUM , tel. 32 208 36 40.

logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Wdrożenie produkcyjne sprawozdań finansowych
W dniu 11 czerwca 2021 r. w systemie POL-on 2.0 zostały udostępnione następujące sprawozdania:
1. Sprawozdanie z wykorzystania subwencji za rok 2020
2. Plan rzeczowo-finansowy na rok 2021
3. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020
4. Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Termin złożenia sprawozdań: 30 czerwiec 2021 r.

Sprawozdanie z wykorzystania subwencji, Plan rzeczowo-finansowy oraz Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego w przeciwieństwie do procesu składania dokumentów w 2020 roku mają teraz formę formularza webowego, są w całości wypełniane i edytowane w systemie POL-on.  Nad formularzem Planu rzeczowo-finansowego znajduje się link do objaśnień, z którymi należy się zapoznać przed wypełnieniem sprawozdania.
Sprawozdanie finansowe składane jest podobnie jak rok temu w formie XML’a zgodnego z XSD opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów.
Więcej informacji na temat ww. formularzy sprawozdawczych znajduje się na stronach Pomocy systemu POL-on 2.0 pod linkiem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/baza-dokumentow-planistyczno-sprawozdawczych-2/

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

1. Sprawozdawczość w czerwcu 2021 roku (aktualizacja 11.06.2021)
2. Plan rzeczowo-finansowy na rok 2021​ (aktualizacja 11.06.2021)
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2020​ (aktualizacja 11.06.2021)
4. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2020​ (aktualizacja 11.06.2021)
5. Sprawozdanie z wykorzystania subwencji za rok 2020 (aktualizacja 11.06.2021)