logo systemu POLON

Aktualności POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

1.  Wdrożenie poprawek w module Dane finansowe
W dniu 08 czerwca 2021 r. po ustaleniach z Ministerstwem została wdrożona w wersji produkcyjnej POL-on 2.0 poprawka w Danych finansowych polegająca na umożliwieniu wprowadzenia ujemnego wyniku finansowego w części Źródła pochodzenia środków i wynik finansowy.

2.  Nowy raport dla audytorów wewnętrznych uczelni
W module Raporty w obszarze „Kierunki (nowy POL-on)” został udostępniony raport dla audytorów wewnętrznych uczelni umożliwiający wygenerowanie listy kierunków studiów aktywnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Tytuł raportu to „Raport dla audytorów semestr zimowy roku 2020/2021”. Szczegółowe informacje na temat zakresu raportu oraz sposobu jego generowania znajdują się pod inkiem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/generowanie-raportu-obszar-kierunki-nowy-pol-on/

logo systemu POLON

Aktualności PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy

1.  Wyłączenie możliwości masowego dodawania publikacji z ORCID
W związku z zaistniałymi problemami w działaniu systemu PBN  możliwość masowego dodawania publikacji z ORCID zostaje wyłączona. O ponownym uruchomieniu funkcjonalności poinformuje osobny komunikat.

2. Wdrożenie wersji 21.6.0.
W dniu 01.06.2021 r.  zaktualizowano system do wersji 21.6.0.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu: dodano dane o doktorantach, naprawiono błąd podczas wejścia w numery czasopisma, dokonano modyfikacji API.

logo systemu POLON

Aktualności SEDN

https://sedn-cp.opi.org.pl/aktualnosci/

Nowa wersja SEDN Demo v.0.1.0
W dniu 2.06.2021 SEDN na środowisku DEMO został zaktualizowany do wersji 0.1.0
Wśród wprowadzonych zmian są między innymi:
– usunięto niespójność danych między SEDN i POL-on,
– wyeliminowano niezgodności w liczbie autorów publikacji między PBN a SEDN,
– usunięto błędne alerty przy doktorantach,
– poprawiono wyliczenie czasu zatrudnienia,
– dodano wyszukiwanie osób w ewaluacji po ORCID.