Do zagospodarowania w SUM: MONITORY LCD HP LA1905

Nazwa urządzenia:

MONITORY LCD (panoramiczne, sprawne) HP LA1905 wg:

  • nr. inw. BL-491-00033/10, nr. fabr. CNC028030M, rok prod. 2010
  • nr. inw. BL-491-00035/10, nr. fabr. CNC02802TP, rok prod. 2010
  • nr. inw. BL-491-00037/10, nr. fabr. CNC02802V0, rok prod. 2010
  • nr. inw. BL-491-00038/10, nr. fabr. CNC02804CY, rok prod. 2010

Osoba do kontaktu:

Sandra Adamczyk, Katarzyna Frąckowiak
tel.: 32 208 84 89

Do zagospodarowania w SUM: Drukarka igłowa OKI Mikroline

Nazwa urządzenia:

  • Drukarka igłowa OKI Mikroline, nr. inw. BL-491-00007/17, nr. fabr. AK59042180 – sprawna

Osoba do kontaktu:

Sandra Adamczyk, Katarzyna Frąckowiak
tel.: 32 208 84 89

logo systemu POLON

Aktualności PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy

W dniu 23.07.2021 r. zaktualizowano system PBN do wersji 21.7.6. Wprowadzone zostały różne modyfikacje, funkcjonalności, naprawione błędy.

Na stronach pomocy PBN https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacje/ zaktualizowano plik z opisem zachodzących walidacji na nadsyłanych publikacjach
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wp-content/uploads/2020/12/publikacje-przesylane-przez-API-opis-walidacji-26-07-2021.pdf

logo systemu POLON

Komunikat MEiN – Czasowe ograniczenie wprowadzania danych finansowych

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/komunikat-mein-czasowe-ograniczenie-wprowadzania-danych-finansowych/493798

W związku z planowanymi zmianami w zakresie modułu „Dane finansowe”,  dotyczącego POL-on, należy wstrzymać się z uzupełnianiem danych dotyczących wysokości nakładów ogółem na badania naukowe i prace rozwojowe, wyniku finansowego podmiotu oraz przychodów z usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Dane te w zmienionym zakresie będą mogły być sprawozdawane do 15 stycznia 2022 r.

logo systemu POLON

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

W dniu 22 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał komunikat w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
Nowy, rozszerzony wykaz obejmuje 815 wydawnictw: 779 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe