Udostępnienie podglądu danych studentów na środowisku produkcyjnym POL-on 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 9 lipca na środowisku produkcyjnym Systemu POL-on 2.0 został udostępniony wykaz studentów. Obecnie jeden wykaz studentów umożliwia przeglądanie danych, które w Systemie POL-on 1.0 prezentowane były z rozbiciem na dwa wykazy.
Obecnie trwają prace nad migracją danych studentów z poprzedniej wersji systemu. W związku z tym, dane prezentowane w systemie POL-on 2.0 mogą różnić się od danych zgromadzonych w Systemie POL-on 1.0. Zakończenie migracji zostanie ogłoszone odrębnym komunikatem.