Komunikat MEiN dotyczący wprowadzania po terminie oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach i oświadczeń o zaliczeniu do liczby N

Na stronie Aktualności systemu POL-on ukazał się 15 lipca komunikat, którego pełna treść jest dostępna pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0
Zgodnie z przepisami dane do systemu POL-on powinny być wprowadzane systematycznie. Rektor jest też zobowiązany do corocznego składania oświadczenia o zgodności danych wprowadzonych do Systemu POL-on ze stanem faktycznym. To oznacza, że tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wprowadzenia brakujących oświadczeń poprzez zwrócenie się pismem przesyłanym przez ePUAP do MEiN z uzasadnieniem i wyjaśnieniem przyczyny niedochowania terminu wprowadzania danych i skanem oświadczenia.