Aktualności JSA

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Komunikat MEiN w sprawie roli Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i charakterze jego raportów JSA jest wyłącznie narzędziem wspierającym uczelniany proces obrony prac dyplomowych, a wyniki zastosowania systemu nie mogą być odczytywane literalnie jako decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy do obrony.
Narzędzie to nie ma możliwości bezsprzecznego orzekania o tym, czy dana praca dyplomowa jest plagiatem, ta decyzja należy do promotora pracy dyplomowej.
Istnieje możliwość zamawiania bezpłatnych szkoleń pomagających lepiej zrozumieć, jak należy korzystać  z JSA. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są bezpośrednio na stronie administratora systemu (OPI).