Aktualności systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/30

 1. Zablokowanie możliwości rejestrowania nowych studiów studenta (edycji i korekty przebiegu studiów oraz informacji o otrzymanych świadczeniach) na kierunkach studiów z POL-on 1.0
  Z dniem 1 października 2021 r., po ostatecznej migracji studentów do nowej wersji systemu, zostanie zablokowana możliwość rejestrowania przebiegu studiów i świadczeń dla studentów na kierunkach zarejestrowanych w POL-on 1.0, które nie były kontynuowane po dniu 1 października 2019 r. Powyższe ograniczenia edycji nie dotyczą aktywnych studentów.
 2. Wdrożenie  produkcyjne w dniu 21 lipca poprawek w module Dane finansowe
  Niezbędne jest zweryfikowanie dotychczasowych danych pod kątem: poprawności wprowadzonych kwot (wszystkie części) i uzupełnienia dyscyplin (tylko w częściach dotyczących przychodów).
  Ze względu na wykryte problemy, termin na uzupełnienie danych za lata 2017-2021 został ujednolicony dla wszystkich części modułu Dane finansowe i jest to 15.01.2022 r.
  Szczegółowy opis zmian i wprowadzania poprawek znajduje się na stronie pomocy w dedykowanym wpisie  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/dane-finansowe/
 3. Wdrożenie na środowisku produkcyjnym w dniu 21 lipca obsługi opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
  Obecnie trwają prace nad przygotowaniem podręcznika użytkownika dotyczącego obsługi opisów wpływu dla podmiotów i ewaluatorów. Po zakończeniu tych prac podręcznik zostanie również udostępniony w pomocy systemu POL-on.
 4. Wdrożenie na środowisku produkcyjnym w dniu 21 lipca systemu udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej STUDNIA
  System ma gromadzić pliki stanowiące dowody wpływu, na potrzeby wykorzystania ich w opisach wpływu przechowywanych w systemie POL-on (III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej).