logo systemu POLON

Nowe i zaktualizowane wpisy w Pomocy Systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

1. Dane pracownika – Zatrudnienie – Zgoda na dodatkowe zatrudnienie (16.07.2021)
2. Dane pracownika – Zatrudnienie (aktualizacja 16.07.2021)
3. Dane pracownika – Oświadczenie o dyscyplinie (aktualizacja 16.07.2021)
4. Dane pracownika – Oświadczenie o liczbie N (aktualizacja 16.07.2021)

logo systemu POLON

Udostępnienie podglądu danych studentów na środowisku produkcyjnym POL-on 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 9 lipca na środowisku produkcyjnym Systemu POL-on 2.0 został udostępniony wykaz studentów. Obecnie jeden wykaz studentów umożliwia przeglądanie danych, które w Systemie POL-on 1.0 prezentowane były z rozbiciem na dwa wykazy.
Obecnie trwają prace nad migracją danych studentów z poprzedniej wersji systemu. W związku z tym, dane prezentowane w systemie POL-on 2.0 mogą różnić się od danych zgromadzonych w Systemie POL-on 1.0. Zakończenie migracji zostanie ogłoszone odrębnym komunikatem.

logo systemu POLON

Nowe szkolenia

Na stronie https://szkolenia.opi.org.pl/nadchodzace-szkolenia/  umieszczone zostały zapowiedzi nowych szkoleń dla modułu Patenty i prawa ochronne (27.07) oraz modułu Projekty naukowe (27.07)

logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/news/44

W dniu 12 lipca zaktualizowano system do wersji 21.7.1.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wprowadzone we wdrożeniu:

  • zaimplementowanie wykazu czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych z dnia 9 lutego 2021 r.,
  • rozszerzenie punktacji za rok 2021 dla wydawnictw z Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe i czasopism z Wykazu czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych,
  • umożliwienie pobierania osób z Crossref dla publikacji już wprowadzonych do modułu PBN,
  • zaimportowanie do PBN Repozytorium prac sprzed 2017, pochodzących z Modułu Sprawozdawczego,

Wprowadzone zostały również istotne modyfikacje API.

logo systemu POLON

ELA – nowe funkcje

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) bazuje na danych pobieranych z ZUS i POL-on i bada aktywność zawodową absolwentów przez pięć lat od ukończenia przez nich studiów. Od 6 lipca 2021 dostępna jest nowa funkcja systemu umożliwiająca szybkie porównywanie sytuacji absolwentów z różnych roczników, na tych samych etapach kariery zawodowej. Dane systemu ELA pokazują, że niezależnie od roku ukończenia studiów zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną, a ich wzrost jest szybszy niż wzrost płac w ich miejscach zamieszkania. Jesienią tego roku zostanie udostępniona nowa funkcjonalność systemu – każdy będzie mógł sprawdzić, jakie są zawodowe i naukowe losy doktorantów i osób z tytułem doktora. Obecnie można stawierdzić, że w ciągu ostatnich 5 lat, kierunki, po których najczęściej absolwenci mają aspiracje naukowe to: fizyka, biologia molekularna, inżynieria nanostruktur, zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, fizyka techniczna, filozofia, a także prawo kanoniczne.