logo systemu POLON

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/home

W dniu 02.08.2021 r. wdrożono w PBN Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dn. 22.07.2021 r.
(https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe)

logo systemu POLON

SEDN

https://sedn-demo.opi.org.pl/

W dniu 27.07.2021 r. została wdrożona nowa wersja 0.2.0 aplikacji SEDN. Wdrożenie związane jest z poprawkami wielu błędów, m.in. błędnie wyliczanej punktacji dla osiągnięcia, czy brak wyświetlania w SEDN niektórych danych z PBN.

logo systemu POLON

Podręcznik KEN do kryterium III

Z dniem 29.07.2021 r. w pomocy systemu POL-on został udostępniony podręcznik KEN dla ekspertów oraz ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Jest on dostępny do pobrania pod adresem:
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/podrecznik-dla-ekspertow-oraz-ewaluowanych-podmiotow-w-zakresie-opisu-wplywu-dzialalnosci-naukowej-na-funkcjonowania-spoleczenstwa-i-gospodarki/

logo systemu POLON

Udostępnienie sprawozdań GUS o mobilności absolwentów za rok 2020

W dniu 28.07.2021 r. w systemie POL-on zostały udostępnione do edycji sprawozdania GUS o mobilności absolwentów za rok 2020. Sprawozdanie powinno być uzupełnione analogicznie jak do tej pory, według stanu na dzień 31.12.2020 r. i zatwierdzone do dnia 31.08.2021r.

Link do pomocy systemu
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-absolwentow-s-m-polon-za-2019-r/