Wdrożenie funkcjonalności migracji danych o projektach naukowych z POL-on 1

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 11.08.2021 r. w module Projekty naukowe na środowisku produkcyjnym wdrożono funkcjonalność migracji danych z POL-on 1. Proces migracji danych dotyczy projektów naukowych wprowadzonych do starej aplikacji, których data rozpoczęcia jest równa lub większa od 1.01.2017 roku.
Przeniesienie projektów naukowych z POL-on 1 do właściwego zbioru danych  w POL-on 2.0 nie dokona się automatycznie, ale będzie wymagało wskazania rekordów. ​
Więcej informacji na temat procesu migracji znajduje się w dedykowanym wpisie pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/projekty-naukowe-migracja-danych-z-pol-on-1/