SEDN – nowe wpisy w pomocy systemu

  1. Udostępnienie nagrania z warsztatów dotyczących działania algorytmu optymalizacyjnego, które odbyły się online w dniu 28.09.2021.
    https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/dzialanie-algorytmu-optymalizacyjnego/
  2. Moduł Ewaluacja – zawartość modułu (4.10.2021)
    https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/ewaluacja-zawartosc-modulu/
  3. Korekta zestawienia listy osiągnięć (4.10.2021)
    https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/korekta-zestawienia-listy-osiagniec/