logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10


Zmiany dotyczące modułu Projekty naukowe

2021-12-08
W dniach 06-07.12.2021 r. na środowisku produkcyjnym została wdrożona nowa wersja Systemu POL-on 2.0, która zawiera liczne zmiany dotyczące modułu Projekty naukowe. Lista zmian i poprawek dostępna jest pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/zmiany-dotyczace-modulu-projekty-naukowe/493877
W module uruchomiono też proces weryfikacji walidacji na wprowadzonych już rekordach. W związku z tym należy sprawdzić i uzupełnić rekordy, które nie spełniają wymogów walidacji.